Ord

0

Symboler

0

Symboler räknare

Vad är Character Counter

Teckenräknare definieras som ett antal eller räknare för tecken som används i valfri text. Teckenräknare finns antingen i filformat och som en webbaserad plattform, vilket är enkelt och praktiskt att använda. Ibland föredrar användare av teckenräknarverktyget enkelhet framför den detaljerade skrivinformation som en ordräknare vanligtvis erbjuder, och det är vad detta räknarverktyg ger. Teckenräknaren bestämmer också teckenantalet och ordräkningen, vilket ofta är den enda informationen du behöver veta om ditt skrivande. Genom det här verktyget får du omedelbart detaljerad information med en snabb hastighet.

Hur viktigt det är att använda Character Counter

När och varhelst antalet faktiska tecken i en text spelar roll ökar vikten av användning av teckenräknare. Till exempel, för studenter finns det ofta några gränser eller minimum för sina hemuppgifter. Detsamma gäller för collegeansökningar, medarbetare i företag eller företagare. Att följa dessa kan ha en betydande inverkan på hur ditt skrivande granskas och betygsätts eftersom verktyget hjälper och visar om du kan följa grundläggande anvisningar eller inte. Teckenräknaren kan säkerställa att du inte går över gränserna av misstag eller till och med att inte misslyckas med att uppfylla minimikrav som kan vara det primära måttet för dina texter.

Denna information om antalet tecken i en text kan också vara ganska användbar för författare. Att känna till antalet ord, tecken, rader, etc. kan hjälpa författare att förstå längden på sitt skrivna innehåll bättre, och gör det sedan lättare att arbeta med att visa sidorna i texten på ett specifikt sätt. För de författare som skriver för tidningar och tidskrifter, särskilt där det finns begränsat utrymme, kan kunskapen om fördelen med karaktärsanvändning hjälpa författaren att få den mest nödvändiga informationen till det begränsade utrymmet. För arbetssökande kan det dessutom vara viktigt att veta antalet tecken i deras CV för att få all information de vill skriva på en enda sida. Författare kan lura sig med olika typsnitt, storlekar och avstånd för att justera antalet tecken de kan passa på en sida, men det är viktigt att veta hur mycket författaren försöker ge på en sida.

Hur man använder Character Counter

För att ta reda på och beräkna tecken och ordnummer för skrivningen, kopiera och klistra in texten direkt i teckenräknarverktyget. Om du inte har förberett innehåll för att räkna karaktärerna kan du skriva direkt i textområdet för det verktyget. När du har gjort det kommer det webbaserade, online teckenräknarverktyget omedelbart att visa båda räkningarna för din text som har infogats. Karaktärsverktyget kan vara användbart och bekvämt i många fall. Ändå kan det här verktyget vara särskilt användbart när du skriver för minsta och maximala teckenbegränsning.

Teckenräknare anses ofta endast användas för engelska, vilket är fel uttalande. Verktyget kan vara användbart för dem som skriver på andra språk än engelska, där teckenantal är viktigt och viktigt. Det kan till exempel vara fallet för följande språk: koreanska, japanska, kinesiska, etc., där tecken verkar ligga till grund för skriftspråket. Även för de människor som inte skriver på engelska är det bara bra att skriva att använda teckenräknaren för att skriva.

Hur man räknar tecken i ordbehandlingsprogram

OpenOffice - Välj menyfältet "Verktyg" och klicka sedan på "Antal ord". En popup-dialogruta visas en gång och visar det exakta teckenantalet.
AbiWord - Välj menyn "Verktyg". Tryck sedan på "Word Count". Ett popup-fönster ger dig det totala antalet tecken.
Microsoft WordPad och Microsoft Notepad är enkla textredigerare, och båda programvarorna innehåller ingen teckenräknarfunktion.

Hur man räknar tecken i MS Word

Microsoft Word har en utmärkt funktion för att beräkna orden i ett dokument. Förutom ordräkningen kan MS Word också erbjuda antalet för de tecken som används i en rapport. Att känna till pappersantalet i ditt papper är användbart, oavsett om du är en företagsägare, student, författare etc. Till exempel, som frilansförfattare, kan en klient ofta ha specifika karaktärsräkningar som han / hon vill att du ska få, eller För företagsägare kan kontaktformuläret för en klient visas specifikt för teckenräkning.

Vilka är de viktigaste karaktärsbegränsningarna

Generellt sett har de flesta webbaserade teckenräknare online inte begränsningar för längden på texten du infogar för att räkna. Vissa sociala mediasidor och applikationer begränsar dock överanvändningen av karaktärerna i texten. Därför är ord- och teckenbegränsningar ganska vanliga, särskilt idag på Internet. De flesta är mer benägna att vara medvetna om 140 tecken i händelse av tweets på Twitter, men teckenbegränsningar definieras inte för Twitter.

Precis som alla andra sociala mediesidor har Facebook till exempel specifika längdkrav för att skriva på flödet och lägga upp det

 • Symboler
  0
 • Symboler(Inga mellanrum)
  0
 • Ord
  0
 • Unika ord
  0
 • Meningar
  0
 • Längsta mening (ord)
  0
 • Kortaste meningen (ord)
  0
 • Genomsnitt Mening (ord)
  0
 • Genomsnitt Mening (tecken)
  0
 • Genomsnitt. ordlängd
  0
 • Paragraf
  0
 • Sidor
  0
 • Stavelser
  0
 • Rader
  0
 • Läsningstid
  0
 • Taltid
  0
 • Handskrivningstid
  0
Densitet

Vi använder cookies, bara för att spåra besök på vår webbplats, vi lagrar inga personliga uppgifter.