Từ ngữ

0

Nhân vật

0

Từ truy cập

Đếm từ được biết đến với những người được trả tiền để viết. Hầu hết các tài liệu học thuật có một số hạn chế về độ dài, có thể là 1.000 hoặc 80.000 từ. Mặc dù có thể có những hạn chế bởi các đoạn hoặc trang, phổ biến nhất là đo các loại rào cản này bằng từ hoặc ký tự. Ở trong giới hạn là điều cần thiết. Có cả một phân loại cụ thể của tiểu thuyết theo số lượng từ. Đếm từ có một lịch sử lâu dài được thúc đẩy bởi các mục đích đa dạng. Nhưng mục tiêu ban đầu của những tính toán này là phát triển vốn từ vựng thuộc một loại cụ thể như những từ hiếm, phổ biến, hữu ích hoặc thiết yếu với mục tiêu cuối cùng là tạo ra từ điển để dạy và học viết tốc ký, đánh vần hoặc đọc một cách dễ dàng nhất và hiệu quả có thể.

Wordcount là gì?

Wordcount là một công cụ hỗ trợ công việc đếm các ký tự, từ, câu, đoạn văn và trang trong thời gian thực, cùng với kiểm tra ngữ pháp và chính tả. Một trong những lợi ích của nó là phân tích mật độ của các từ, nơi bạn có thể thấy những thuật ngữ bạn đang lặp lại nhiều hơn trong văn bản (ví dụ, tiện dụng để tạo ra một SEO tốt) và đặc biệt là đồng hồ bấm giờ để kiểm soát thời gian tồn tại. Nó cũng có khả năng cho bạn biết số lần lặp lại các từ trong văn bản của bạn, cũng như các cấu trúc của hai hoặc ba từ phổ biến nhất. Tìm các mẫu trong các tập viết lớn có thể khó thực hiện bằng tay, nhưng máy tính có thể giúp. Word Counter giúp bạn bắt đầu phân tích văn bản một cách định lượng nhưng hiển thị cho bạn các từ và cụm từ được sử dụng phổ biến nhất.

Các trình duyệt web hiện đại hỗ trợ đếm từ và có rất nhiều công cụ trực tuyến, một số trình soạn thảo văn bản có một công cụ gốc để đếm từ. Có thể có sự khác biệt nhỏ và thậm chí đáng kể trong kết quả đếm từ được tạo ra bởi các công cụ đếm từ khác nhau. Hiện tại, không có quy tắc hoặc hệ thống nào xác định công cụ hoặc sơ đồ nào nên được sử dụng để đếm từ và các công cụ đếm từ khác nhau sử dụng sơ đồ của chúng cho nó. Định nghĩa phổ biến nhất của từ này là "các chữ cái được bao quanh bởi một khoảng trống, truyền tải một số ý nghĩa", nhưng các chương trình khác nhau bao gồm các ý nghĩa khác nhau trong đối tượng duy nhất này.

Đếm từ bằng Microsoft Word

Hầu hết mọi người gõ văn bản của họ trong Microsoft Word, công cụ đếm từ phổ biến nhất. Microsoft Word Statistics xem xét mọi thứ giữa hai không gian một từ, có thể là số hoặc ký hiệu. Mặt khác, Word không có bao gồm trong số liệu thống kê từ của nó, văn bản trong các hộp văn bản hoặc hình dạng, đôi khi có thể xảy ra để thêm một số lượng đáng kể các từ vào số từ của bạn.

Công cụ đếm từ cụ thể

Các công cụ cụ thể để đếm từ chính xác hơn Microsoft Word. Thông thường, người dùng có thể xác định bạn muốn đếm số hoặc bao gồm văn bản từ các đối tượng bổ sung cho thống kê đếm từ. Các công cụ đếm từ tốt nhất thường có cơ hội đếm từ trong tiêu đề, chân trang, ghi chú, chú thích, chú thích, hộp văn bản, hình dạng, nhận xét, văn bản ẩn, văn bản trong tài liệu được nhúng và liên kết. Ngoài ra, họ có thể cung cấp số lượng từ trong một số lượng lớn các định dạng tệp.

Họ nói rằng vì những khác biệt này, số từ được tạo ra bởi các công cụ đếm từ cụ thể thường đếm nhiều từ / đơn vị hơn số từ trong Microsoft Word.

Ứng dụng đếm từ

Mặc dù chúng không có nhiều chức năng như phiên bản dành cho máy tính để bàn, nhưng cũng có những ứng dụng di động để đếm từ và ký tự. Trong trường hợp của Android, chúng ta có thể sử dụng Word Counter, một ứng dụng đơn giản chỉ đếm từ, ký tự có khoảng trắng, ký tự không có khoảng trắng và cụm từ.

Ứng dụng iPhone thậm chí còn cơ bản hơn và tiêu đề của nó không có nhiều điểm không chắc chắn: Hiển thị từ, ký tự hoặc số đoạn và đây là những gì ứng dụng làm, không hơn không kém.

 • Từ ngữ
  0
 • Từ độc đáo
  0
 • Nhân vật
  0
 • Nhân vật (không có khoảng trắng)
  0
 • Câu phù hợp
  0
 • Câu dài nhất (Từ ngữ)
  0
 • Câu ngắn nhất (Từ ngữ)
  0
 • Trung bình Kết án (Từ ngữ)
  0
 • Trung bình Kết án (ký tự)
  0
 • Trung bình cộng. độ dài từ
  0
 • Đoạn văn
  0
 • Trang
  0
 • Âm tiết
  0
 • Dòng
  0
 • Thời gian đọc
  0
 • Giờ nói
  0
 • Thời gian viết tay
  0
Tỉ trọng

Chúng tôi sử dụng cookie, chỉ để theo dõi lượt truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân.