Slova

0

Postavy

0

Počítadlo slov

Počítání slov je dobře známo lidem, kteří dostávají zaplaceno za psaní. Většina akademických dokumentů má určitá omezení délky, ať už je to 1 000 nebo 80 000 slov. Ačkoli mohou existovat omezení podle odstavců nebo stránek, nejběžnější je změřit tyto typy překážek slovy nebo znaky. Je nezbytné zůstat v limitu. Existuje dokonce specifická klasifikace románů podle počtu slov. Počítání slov má dlouhou historii motivovanou různými účely. Počátečním cílem těchto počtů však bylo vyvinout slovní zásobu konkrétního typu, jako jsou vzácná, běžná, užitečná nebo nezbytná slova s konečným cílem generování slovníků pro snadnější výuku a učení stenografie, pravopisu nebo čtení. a efektivně možné.

Co je Wordcounter?

Wordcounter je nástroj, který usnadňuje úlohu počítání znaků, slov, vět, odstavců a stránek v reálném čase, spolu s kontrolou gramatiky a pravopisu. Mezi jeho výhody patří analýza hustoty slov, kde můžete vidět, jaké výrazy se v textu opakujete více (například užitečné pro vytvoření dobrého SEO), a zejména stopky pro kontrolu, jak dlouho to trvá. Je také schopen říci, kolikrát se opakují slova vašeho textu, jakož i konstrukce dvou nebo tří nejběžnějších slov. Hledání vzorů ve velkých sadách psaní může být obtížné ručně, ale počítače mohou pomoci. Počítadlo slov vám pomůže začít kvantitativně analyzovat text, ale zobrazuje vám nejčastěji používaná slova a fráze.

Moderní webové prohlížeče podporují počítání slov a online je k dispozici celá řada nástrojů, některé textové editory mají také nativní nástroj pro počítání slov. Mohou existovat malé a dokonce značné rozdíly ve výsledcích počtu slov vytvořených různými motory pro počet slov. V současné době žádná pravidla ani systém nedefinují, jaké nástroje nebo schéma by se měly použít pro počet slov, a různé nástroje pro počet slov používají jejich schémata. Nejběžnější definicí slova je „písmena obklopená mezerou, která vyjadřuje nějaký význam“, ale různé programy obsahují v tomto jediném objektu různé významy.

Počítání slov pomocí aplikace Microsoft Word

Většina lidí zadává své texty do aplikace Microsoft Word, nejběžnějšího nástroje pro počítání slov. Statistiky aplikace Microsoft Word považují vše mezi dvěma mezerami za slovo, ať už je to číslo nebo symbol. Na druhou stranu Word nezahrnuje do statistik počtu slov text v textových polích nebo tvarech, k čemuž se někdy může přidat počet slov.

Konkrétní nástroje pro počítání slov

Konkrétní nástroje pro počítání slov jsou přesnější než aplikace Microsoft Word. Obvykle může uživatel určit, zda chcete počítat čísla, nebo zahrnout text z dalších objektů do statistiky počtu slov. Nejlepší nástroje pro počítání slov mají obvykle příležitosti k počítání slov v záhlaví, zápatí, poznámkách, poznámkách pod čarou, poznámkách, textových polích, tvarech, komentářích, skrytém textu, textu ve vložených a propojených dokumentech. Také mohou poskytnout počet slov ve velkém počtu formátů souborů.

Říká se, že kvůli těmto rozdílům počet slov vytvořený konkrétními nástroji pro počet slov obvykle počítá více slov / jednotek než počet slov v aplikaci Microsoft Word.

Aplikace pro počítání slov

Přestože nemají tolik funkcí jako verze pro počítače, existují i mobilní aplikace pro počítání slov a znaků. V případě Androidu můžeme použít Word Counter, jednoduchou aplikaci, která počítá pouze slova, znaky s mezerami, znaky bez mezer a frází.

Aplikace pro iPhone je ještě jednodušší a její název ponechává malý prostor pro nejistotu: Zobrazit počet slov, znaků nebo odstavců, a to je to, co aplikace dělá, ani víc, ani méně.

 • Slova
  0
 • Jedinečná slova
  0
 • Postavy
  0
 • Postavy (žádné mezery)
  0
 • Věty
  0
 • Nejdelší věta (slova)
  0
 • Nejkratší věta (slova)
  0
 • Prům. Věta (slova)
  0
 • Prům. Věta (chars)
  0
 • Průměrný. délka slova
  0
 • Odstavec
  0
 • Stránky
  0
 • Slabiky
  0
 • Čáry
  0
 • Čas na čtení
  0
 • Řečnický čas
  0
 • Ruční psaní čas
  0

Používáme cookies, pouze ke sledování návštěv na našich webových stránkách, neukládáme žádné osobní údaje.